Оглас за отворени позиции (10)

ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ од Велес вработува 20 работници со и без работно искуство за следните работни места:

 

  • Бравар: 5 (пет) работници
  • Заварувач : 5 (пет) работници
  • Градежен работник : 5 (пет) работници
  • Општ работник: 4 (четири) работници
  • Градежен техничар за завршни работи : 1 (еден) работник

 

Нудиме можност за редовна работа, редовна плата, обезбеден топол оброк, награди за навремена и успешна работа, обука и напредување во работата.

 

Сите заинтересирани кандидати да се јават на телефонскиот број 043/222-241 или да дојдат во просториите на Пескара Вел: во нас.Речани, Ул.Академик Пенчо Давчев Бр. 128, Велес секој работен ден од 08-16.00 часот