• НАЈИНОВАТИВНА КОМПАНИЈА ВО ДРЖАВАТА

 • ПОЧИТУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКАТА ЕТИКА И ЗАШТИТА НА ОКОЛИНАТА

 • ЛИДЕРИ ВО РЕГИОНОТ СО РЕЗУЛТАТИ ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ


Во своето работење ги применуваме современите европски стандарди, поставени на површина од 57000м² заедно со 300 вработени и докажан високостручен, искусен и професионален тим.

Искусен тим

Нашиот тим на експерти од областа на инженерството, архитектурата, управувањето и градежништвото ви нуди увид и совети кои ви се потребни за вашиот проект.

Современа опрема

Специјално дизајнирана современа опрема за пескарење и извршување на градежните работи, задоволувајќи ги сите технички стандарди и законски прописи.

Напредни методи

Процедурите и техниките кои се користат во процесот на градење се дел од современи методи за изградба, обработка и поправка.


Комплетна заштита

Чистота SA 21/2 Шведски стандард

"А" за проектирање и изградба на градби

Производство на челични конструкции

Што нудиме


 • Пескарање и антикорозивна заштита
 • Стручно заварување применувајќи гасно, електро лачно, МИГ- МАГ и ТИГ постапка
 • Изведба на хидро и термоизолација за подобрување на ефикасноста
 • Изработка на епоксиди, полиуретански и полиуреа подови
 • Сервисирање на транспортни траки и нивна опрема
 • Изведба на производствени погони
 • Градежништво- изведување на градби од прва, како и втора категорија
 • Трговија со увоз и извоз на стоки

ВРВЕН КВАЛИТЕТ

за успешни проекти

СЕРТИФИЦИРАНИ

Управување врз основа на меѓународните стандарди ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 / Лиценца А за Изведувач на градби од прва категорија


ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ

Нашиот тим на експерти од областа на инженерството, архитектурата, управувањето и градежништвото ви нуди совети кои ви се потребни за успешен проект:

 • Месечни проверки
 • Користење на квалитетни материјали
 • Автоматизација на процесите
 • Навремено сервисирање на опремата
 • Имплементација на стандарди
 • Редовна обука на вработените

ДА СОЗДАВАМЕ ЗАЕДНО

Доколку сакате да станете дел од нашиот тим, можете да ги погледнете моментално активните огласи:

Површина

Вработени

ОДГОВОРНОСТ КОН КЛИЕНТИТЕ

Нашата општествена одговорност е долгорочна и резултатите од истата е наследство за идните генерации.

Да ја постигнеме целта заедно

Изборот кој што го правиме не важи само за денес и само за нас, нашиот докажан високостручен, едуциран, искусен и професионален тим е подготвен за изведување на нашите услуги.

Веќе докажан партнер во своето работење

Програми за нулта емисија на штетни материи