Изведба

ИЗВЕДБА НА ПРОИЗВОДНИ ПОГОНИ

Еден од најзначајните проекти во производството го сметаме комплетната изградба (клуч на рака) на новата фабрика во Бучим Радовиш, Фабрика за производство на катоден бакар Лужење која што вклучување ископ на 6000м³, изведба на бетонски темели, изведба на челична конструкција, пескарење и АКЗ на челична конструкција, изградба на одводни и доводни цевководи и комплетна монтажа на опрема и друго.ГАЛЕРИЈА