Трговија

Трговија

Пескара Вел ДООЕЛ Велес врши дејност трговија на индустриски електроматеријали и индустриски репроматеријали за своите тековни потреби, како и по барање на своите клиенти.

Посветуваме посебно внимание кон клиентите, за кое што имаме разработено посебна стратегија. Пристапот е комплетен и квалитетен, нудиме производи и системи кои гарантираат квалитет, долготрајност, практичност, економичност и професионална услуга.