Градежништво

Градежништво

Пескара Вел е компанија која што од 2011 е лиценцирана А за проектирање и изградба на градби од прва категорија издадена од Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија и може да се пофалиме со изградба на секаков вид на објекти, санација на бетонски цевководи, бетонски столбови, затварачници за хидроцентрали, изработка на бетонски канали, изградба на објекти од висока градба и брза и квалитетна изградба на згради по желба и мерка на идните станари задоволувајќи ги сите технички стандарди и законски прописи.Употреба:
ГАЛЕРИЈА