Оглас за Машински Техничар

Вработуваме  МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

*со работно искуство

 

-регулиран работен однос

-обезбеден превоз

-обезбедена храна

-бонуси за работа на терен / на висина

-бонуси за успешно завршена работа

-регрес

 

Сите заинтересирани кандидати да се јават на телефонскиот број 043/222-241 или да дојдат во просториите на ПЕСКАРА ВЕЛ: во нас.Речани, Ул.,,Академик Пенчо Давчев” Бр. 128, Велес, секој работен ден од 08-16.00 часот