Бравар/Заварувач

Оглас за вработување на 5 (пет) работници

ДПГТУ ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ од Велес поради зголемен обем на работни обврски има потреба од 5 (пет) работници Бравар/Заварувач со работно искуство

Бравар/Заварувач

Потребни квалификации:
- Најмалку 5 (пет) години работно искуство
- Одговорност и организираност
- Способност за индивидуална и тимска работа
- Способност за правилно расудување

Работни задачи:
- Врши сечење, брусење на материјали, читање и постапување по работилнички цртежи, грижа за алатот за работа
- Заварување на материјали за потребите на производството по налог на раководителот и тоа: МИГ и МАГ заварување
- Електро-лачно рачно заварување
- Работа во кругот на Пескара Вел и работа на терен

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат наведените квалификации може да испратат своја биографија на: maja.lefterov@peskara.com, со назнака : За оглас: Заварувач/Бравар или да се јават на тел.број 043/222-241