Тресари и Армирачи

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Тресари и Армирачи”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:”https://www.peskara.com/wp-content/uploads/2019/01/vrabotuvanje-1-1024×373.jpg|700|1920|33367294″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true,”position”:””}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_XsIsc”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”McnFp”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

ДПГТУ ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ од Велес има потреба од работници на работно место:

Работна позиција:

  1. Тресари (x 3 позиции)
  2. Армирачи (x 5 позиции)

Личен профил:
Комуникативност, организираност и одговорност
Способност за тимска работа
Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
Флексибилност за работа на терен

Работно време:

Распоредот на работното време на оперативниот менаџер е соодветно на потребите на процесот на работа на компанијата.

Работните задачи се извршуваат надвор од седиштето на фирмата ,односно на терен, на градилишта каде што се реализираат проектите, но и во седиштето на фирмата.

Плата:

Платата се одредува со меѓусебен договор.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат наведените квалификации може да испратат своја биографија на: maja.lefterov@peskara.com , со назнака на позицијата за која аплицирате “ За оглас: Тресар или Армирач

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}