Пескарење и антикорозивна заштита

Што е пескарење?

Процесот на пескарење е најефикасна технологија за одстранување корозија, стари слоеви на премази под висок притисок со чистота SA 21/2 Шведски стандард. Како најнова технологија е воведувањето на пескарење со сув мраз со кој се овозможува брз неагресивен третман на површините. Со тоа површината е комплетно чиста и припремена за нанесување на заштитни материјали.

Системот за заштита е најважен сегмент во областа на антикорозивна заштита. Неговиот избор е во зависност каков материјал се заштитува, во какви услови и средина работи, какво влијание трпи воздух, вода, сонце, механички или хемиски агресивни средини.
Воедно нашата компанија е застапник на премазите Helios Словенија, оспособена за воведување систем за заштита.


Заштита од:
ГАЛЕРИЈА