Оглас за Оперативен градежен инженер

ДПГТУ ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ од Велес има потреба  од :

 

Работна позиција:

 1. Оперативен Градежен инженер

 

Потребни квалификации:

 • ВСС (Високо образование) – Градежен факултет
 • Работно искуство во струката се смета за предност
 • Поседување на Овластување ,,А” за изведба се смета за предност
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office и компјутерски вештини
 • Поседување на возачка дозвола ,,Б” категорија

 

Вештини и споспобности:

 • Раководни и лидерски способности
 • Одговорност
 • Самоиницијативност
 • Работа на повеќе проекти истовремено
 • Добри организациски и комуникациски вештини, способност за работа со рокови и под притисок
 • Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите, и посветеност кон организациските цели и целите на проектот
 • Интерес за постојано унапредување на своето стручно знаење
 • Познавање на деловните трендови во градежништвото, енергетиката, животната средина итн.

 

Работни задачи:

 • Менаџира и раководи проекти, проектни процедури и активности согласно нивните динамички планови
 • Интензивна комуникација со сите чинители на проектите
 • Водење на евиденција за текот на градбите и изработување на програмски извештаи за проектите
 • Обезбедување на рентабилно користење на материјалните и финансиските средства при исполнувањето на планот за градба
 • Следење и надзор на објектите во изградба

 

  Работно време:

Од 08.00 до 16.00 часот, секој работен ден

 

Работните задачи се извршуваат во и надвор од седиштето на фирмата ,односно на терен, на градилишта каде што се реализираат проектите, но и во седиштето на  фирмата.

 

Плата:

Висината на платата е во зависност од работното искуство и квалификациите на кандидатот.

Начин на пријавување:

На e-mail: maja.lefterov@peskara.com , со назнака “ За оглас: Оперативен Градежен инженер